Ana Sayfa     |    Zeytin Silkme     |    İnek Doğum    |    Travay    |     Silaj     |       Danışmanlık     |    Makaleler
       
     
   

İKİ ATAŞMANLI SİLAJ MAKİNESİ

Büyük baş hayvan yetiştiriciliğinde süt veya et maliyetinin %80’i hayvan yemidir. Bu durumda silaj makinesi hayvan yetiştiricisinin olmazsa/ olmaz demirbaşıdır. 1975’lere kadar yalnızca devlet çiftliklerinde bulunabilen silaj makineleri yavaş da olsa yayılmaya başlamıştır. Ancak, ilk numuneleri MISIR silaj makinelerinden olması hasebiyle, silajın da sadece mısırdan yapılacağı kanaati doğmuş ve bu tip makineler taklit edilerek imal edilmiştir.

Mısırın yetişmediği, yetişse bile sulama imkanının olmadığı yerlerde hayvancılık yapılamayacağı gibi yanlış bir düşünce yayılmıştır. Hayvanların yediği her çeşit bitkiden silaj yapılabilir. Bulunulan bölgede en bol ve en ucuz malzemeyle yapılacak silaj, karlı hayvancılığın temel kuralıdır. Bu sebeple, engebeli arazisi, değişik iklim bölgelerine rağmen ülkemizin her tarafında silaj yapılacak, ot, tahıl, korunga, yonca yetiştirilebilir.

Tahıl ülkesi Türkiye’de tahıl silajı yapılmayacak yer yoktur. Üstelik, protein/karbonhidrat dengesi sebebiyle tahıl silajı mısıra göre daha dengelidir. Ayrıca kış mahsulü olması sebebiyle sulama derdi olmadığından maliyeti de düşüktür. Malzemeyi parçalama ve bacasından üfürerek römorka atma tekniği yönünden mısır makinelerine göre farklı dizayn gerektiren otsu materyal makineleri imalatı daha zor ve maliyetleri yüksektir.

Avrupa ve Amerika’da kullanılan mısır+otsu maddeler değişken parçalı makinelerin fiyatları on-beş ila elli bin dolar arasındadır. Makaleler bölümündeki 1, 9, 11 no’lu makalelerin okunması halinde konunun hayvancılığımız yönünden ne kadar mühim olduğu görülecektir.

Küçük ve güçsüz Türk hayvancısının bu pahalı makineleri alabilmesi ancak destekle mümkündür. Kaldı ki devletin kendi çiftliklerindeki bu tip makinelerin en genci bile yirmi yaşındadır. Mısır yetişmeyen veya yetiştirilmesi pahalı bölgelerde, yalnızca tek, yani yalnızca otsu materyal kısmının alınması halinde maliyet şüphesiz düşmektedir.

Yaşadığımız terör döneminde gerileyen hayvancılığımız, fakir halkımızın alıştığı kırmızı et ve süt fiyatlarını dünyanın en pahalı fiyatları arasına soktu. Yeni iş sahaları kuramadığımız halkımızı, bir müddet daha hem kendini, hem şehirdekini daha rahat ve ucuz besleme imkanı verecek hayvancılığımızı kalkındıracak silaj makineleri desteğiyle sosyal barışı da sağlayabileceğimizi düşünüyoruz.

Firmamızın ortaya koyduğu İKİ ATAŞMANLI silaj makinesinin hayvancılığımıza faydalı olacağı inancındayız. Çünkü silaj makineleri bir yılda fiyatlarının 36-40 misli katma değer üretmektedir. Çalışması iyi organize edilmiş bir silaj makinesi 1500 hayvanın yemini temin edebilmektedir