Ana Sayfa     |     İnek Doğum    |    Travay    |    Makaleler
       
     
   

Alet işler, el övünür

1942-1952 devresi tarımımızın aletleri, orak, kosa, diğren, yaba, döğen, at arabası, saban, balta, testere gibi basit aletlerdi. Pancarcıların tarımımıza kazandırdığı mibzer hayranlık uyandırdığı halde toprağın bastırılması için zorla kullandırılan merdane hiç sevilmez, zararlı görülürdü.

Takım ve aletlerine çok titiz Babamın en sinirlendiği şey komşuların, bilhassa amca çocuklarının aletlerini hor kullanmalarıydı. Öyle ki aletlerini vermektense gider işi kendisi yapardı. Köyümüze giren ilk traktör aylarca köylünün en büyük seyir konusuydu. Halk ikiye ayrılmış, kimi traktörü yere göğe sığdıramıyor, kimi toprağı çiğnediği için tarlaların birkaç sene sonra bereketinin kalmayacağını iddia ediyordu. Pulluk, demir tırmık, dısgara, merdane, kazayağı gibi toprak işleme aletlerinden sonra harman makineleri, biçer bağlar ve biçer döverler, balya makineleri tarımımıza girmeye başladı.

Tarımımızdaki makineleşmenin birinci sırası her zaman traktörde olmuştur. Öyle ki Türk tarımına ihtiyacının üç misli traktör girmiştir. Ancak traktöre takılan ekipman bakımından Avrupa'da otuz ton, Amerika'da elli ton iken, ülkemizde maalesef  iki tondur.

Üretimde makineleşme farkı maliyet ve üretim miktarları kıyaslandığında çok bariz şekilde ortaya çıkmakta. Avrupa'da nüfusun % 6'sı, Amerika'da % 1,8'i kendi halklarını beslediği gibi, ihracata da mal yetiştirmektedir.

Tarım işletmelerimizin gittikçe küçülmesi, mali güçsüzlük, makineleşmeyi imkansızlaştırmaktadır. İmkansızlıklar çiftçimizin daima ucuza kaçmasını zorlamış; bu ise tarım makinelerinde kötü taklitleri teşvik etmiş, yeni ve farklı modelleri engellemiştir.

AGROSAN tarımımızdaki makineleşmenin en az olduğu iki konu üzerinde yoğunlaşmıştır.

Zeytincilik ve Hayvancılık

Kendi patentimiz olan zeytin toplama- silkeleme ve seleksiyon-eleme makineleri. Hayvancılık için, yem kırma- yeşil kıyma makinesi, büyük baş hayvancılıkta kullanılmak üzere doğum arabası  ve mısır ve otsu maddeleri silaj yapacak iki ataşmanlı silaj makinesi.

Dünya fiyatlarında, dünya kalitesinde ve miktarında üretebilmek için tarımımızın süratle makineleşmesi gerekir. Makine maliyetleri düşürdüğü kadar, ürün kalitesini de yükseltmektedir. Ancak yukarıda değindiğimiz gibi güçsüz çiftçimizin makine alması ve eğitimi teşvik edilmelidir. Dünyada değeri yükselen zeytin ve zeytin yağının üretiminde makineleşme farz olmuştur. Dünya fiyatlarına nazaran çok yükselen et ve süt ürünleri üretimi makineleşmedikçe artamaz.

Tarım sahasında her makine bir yıl içinde bedelinin 35-40 misli katma değer üretebilir. Bu sebeple tarım makineleri teşviklerinin ne kadar elzem olduğu ortadadır. Ancak teşvikin eğitimle şart koşulması en ideal neticeleri vereceğini umuyoruz.